درباره کودکان از این و آن (1)

 

فرزند شما فرزندتان نیست؛ پسر یا دختر جان زمین است.

«جبران خلیل جبران»

امروز دوستش می داریم، فردا به دیده احترام در او می نگریم؛ این است حس دوگانه من با دیدن صورت هر کودک.

«لویی پاستور»

کودکان آنچه را که می شنوند اشتباه نمی کنند. آنان پژواک واژه هایی هستند که نباید به پژواک در می آمدند.

«مائه مالو»

تولد کودک ستایش انگیزتر از فتح و حیرت انگیزتر از دفاع است و هر تولد جهانی از شجاعت است.

«گلوریا استاین»

تولد هر کودک سرآغاز حکایت زندگی بهتری است، و چه بسا پوست انداختن سنت های پوسیده.

«هیوبرت همفری»

پدر و مادرها چندان مشتاق آموزش مهارت و موفقیت فرزندان خود هستند که از یاد می برند کودکان نیاز به زمان و فکر و خلوت دارند.

«رالف باس»

فرزندتان را به راهی که می خواهد طی کند راهنما باشید، همان راهی که شما را نیز راهنما بودند.

«جاش بیلینگز»

پدر و مادرها پیرامون تلاش در زندگی و راه رسیدن به آرزوها از کودکان بسیار می آموزند.

«موریل اسپارک»

اگر تربیت کودک را سرسری می گیرید ، از عهده کارهای دیگر نیز بر نمی آیید.

«ژاکلین کندی»

فرزندانتان را خودخواهانه دوست نداشته باشید- کاری دشوار- تنها راه رستگاری آنان.

«باربارا بوش»

در کودکی پدر و مادر داناترین در جهانند، چون اندک می دانیم. اگر به قدر تصور کودکی آنها باهوش و نیمی از تصور آنها ساده دل باشیم، برجسته ایم.

«دیزی براون»

*منبع: کتاب «می خواهم مادر بشوم» نشر پیکان

/ 0 نظر / 4 بازدید